MkProd

Konst, design och konstkurser

MkProd är en Donsöbaserad verksamhet med intriktning på konst, design, konstkurser samt utställningar. Vår vackra och ljusa ateljé kan även hyras för mindre konferenser.

Facebook  /   Instagram  /

Maria Karlsson

Konstnär, designer och kursledare

Maria Karlsson har ett mångsidigt förflutet som aktiv konstnär (skulptur, måleri, installationer och tapetdesign) med såväl offentliga utsmyckningar som kuratorskap på meritlistan. Maria har undervisat på Chalmers tekniska högskola (teknisk design) samt verkar sedan många år som uppskattad lärare vid konstkurser och seminarier.

Maps


@